สระว่ายน้ำค่ายสุรนารี ยินดีต้อนรับ
 

 

บริการของสระว่ายน้ำ

  • *** สระว่ายน้ำมาตรฐาน  ขนาด  25 ม. x 50 ม.  เปิดให้บริการแก่ข้าราชทหาร  ครอบครัว       และประชาชนทั่วไป  เปิดบริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
          ตั้งแต่เวลา 0900 – 1930 ***

อัตราค่าบริการสระว่ายน้ำฯ
 


  สมาชิก
- ครอบครัวทหาร คนละ 10.- บาท / ครั้ง
- ประเภทอื่นๆ คนละ 20.- บาท / ครั้ง

ไม่เป็นสมาชิก
- บุคคลทั่วไป (เด็ก) คนละ 30.- บาท / ครั้ง
- บุคคลทั่วไป (ผู้ใหญ่) คนละ 50.- บาท / ครั้ง

 

อัตราค่าบริการห้องอบซาวน์น่า
- สมาชิก               คนละ      30.- บาท / ครั้ง             - ไม่เป็นสมาชิก    คนละ      40.- บาท / ครั้ง            

 

อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิก

ข้าราชการทหารและครอบครัว

- ผู้ใหญ่                คนละ      450.- บาท / ปี      
- เด็ก                   คนละ      250.- บาท / ปี      

ข้าราชการประเภทอื่น

- ผู้ใหญ่                คนละ      650.- บาท / ปี      
- เด็ก                   คนละ      450.- บาท / ปี      

ประชาชนทั่วไป 

- ผู้ใหญ่                คนละ      1,050.- บาท / ปี          
- เด็ก                   คนละ         650.- บาท / ปี       

 

อัตราค่าสมัครเรียนว่ายน้ำ 
:  คนละ  1,200.- บาท / 15 ครั้ง (ในห้วง 3 เดือน) 
:  มีครูฝึกสอนว่ายน้ำประจำสระว่ายน้ำ  5  คน

  เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      จำนวน  1  ฉบับ
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว                           จำนวน  1  รูป
   
 

เจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ   
1.  ร.อ.ภัทร ธีรภัทรพลเดช        ตำแหน่ง    หัวหน้าเจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ               โทรศัพท์มือ  089 - 2824755
2.  จ.ส.อ.อาคม เผือดจันทึก      ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ธุรการ                โทรศัพท์มือ  082 - 1429467

 

ติดต่อ/สอบถาม:สระว่ายน้ำค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จว.น.ม.โทร 044–255530 ต่อ 22412

 

Copyright © 2010 . All Rights Reserved.